Ceník

Položka Cena bez DPH
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY
krok 450
FOTOGRAFIE INTERIÉRŮ
1 . hodina Fotografování 650
Poznámka: foto na CD , DVD z toho 15 upravených
2. hodina započatá a každá další 450
Poznámka: dalších 15 upravených foto
Poznámka: cestovné do 15 km v ceně , dále dohodou